جرثقیل زنجیری پیشنهادی مک لیفت

بدون تردید انتخاب جرثقیل زنجیری دستی می بایست ابتدا با در نظر گرفتن ارتفاع لیفتینگ و حجم بار صورت پذیرد. برای بارگیری های بالای 10 تن تنها چند برند در دنیا به تولید جرثقیل زنجیری دستی می پردازند که یکی از این برند ها که به تولید جرثقیل دستی تا 24 تن نیز می پردازد ویتال ژاپن می باشد که البته نمونه ای چینی آن نیز تا همین تناژ تولید شده و در بازار موجود است. تنها جرثقیل زنجیری ژاپنی که موارد چینی و طرح آن تولید نشده است جرثقیل زنجیری الفانت است (البته برند های معتبر آلمانی که تنها مورد دستی آن به ندرت در ایران یافت میشود کارل اشتال است). به هر حال پس از تعیین میزان بارگیری و طول زنجیر و ارتفاع سقف قطعا انتخاب برند در اولویت است. پیشنهاد مک لیفت برای تناژ 0 - 5 تن دستی در صورتی که کیفیت بر قیمت برای شما ارجحیت دارد جرثقیل دستی الفانت ژاپن و یا در صورت یافتن ویتال ژاپن می باشد.

TEL : +98 21 66722022
Fax : +98 21 66760356
Email: info [at] maclift.ir
Web: www.maclift.ir

© Copy right 2023 | All ights Reserved | Mac Lift Corporation