ادوات کشش

واردات کلیه ادوات کشش، انواع وینچهای دستی و برقی در تناژ مختلف، انواع تیفور در تناژ مختلف برند کارل اشتال و برند های معتبر دیگر. مک لیفت وارد کننده انواع ادوات کشش و ایجاد تنش و محکم سازی توسط سیم بکسل، زنجیر و تسمه های حمل و نگهداری. ادوات کشش بر روی سطوح صاف و زاویه دارد

وینچ
وینچ

TEL : +98 21 66722022
Fax : +98 21 66760356
Email: info [at] maclift.ir
Web: www.maclift.ir

© Copy right 2023 | All ights Reserved | Mac Lift Corporation