نحوه پرداخت

محصولات مک لیفت به دو صورت نقدی و چکی فروخته میشود . خریدارانی که به صورت نقدی خرید خود را انجام می دهند میتوانند از درصد تخفیف محصولات برخوردار شوند که میزان تخفیف بستگی به تعداد خرید آنها متغیر است.اما کسانی که مایل به خرید چکی هستند میتوانند با ارائه چک خرید خود را انجام دهند.TEL : +98 21 66722022
Fax : +98 21 66760356
Email: info [at] maclift.ir
Web: www.maclift.ir

© Copy right 2024 | All ights Reserved | Mac Lift Corporation