جرثقیل دستی بلبرینگ دار

جرثقیل های دستی با وجود اینکه دارای مکانیزم کاری بسیار ساده ای هستند و آن هم تفاوت قطر دو دنده اسپراکت درگیر با زنجیر دستی و زنجیر بار می باشد اما به دو صورت تولید میشوند. مکانیزم داخلی جرثقیل دستی می تواند بصورت شفت دار باشد که دنده اسپراکت ها بر روی شفت ها سوار شده اند و هم می تواند بصورت بلبرینگ دار باشد که از بلبرینگ های ساده از نوع شیار عمیق در سایز های کوچک در آنها استفاده شده است. تجربه نشان داده است جرثقیل دستی با بلبرینگ دارای طول عمر بالاتری بوده و هزینه تعویض و تعمیرات ان نیز کمتر است. جرثقیل دستی هرینگتون در مواردی بصورت بلبرینگ دار تولید میشود.

TEL : +98 21 66722022
Fax : +98 21 66760356
Email: info [at] maclift.ir
Web: www.maclift.ir

© Copy right 2023 | All ights Reserved | Mac Lift Corporation