اتصالات فولادی جرثقیل

اتصالات جرثقیل سقفی اغلب از جنس فولاد سخت تولید شده اند. میزان تنسایل، سایز و گرید این اتصالات شامل انواع قلاب و شگل، پیچ و مهره، زنجیر، بست و قلاب دانه گیر بر حسب ظرفیت وزنی جرثقیل انتخاب میشود. مرحله تولید اتصالات جرثقیل از جنس فولاد با درصد کربن مشخص چه در مرحله طراحی قطعات چه در مرحله تولید، اجرا و آبکاری تمام معیارها و مشخصات مکانیکی بالاخص مقاومت کششی و عدم تردی و تردی هیدروژنه همواره مورد نظر قرار می گیرد. حتی اتصال قطعات جرثقیل و اتصال به ترولی و سقف از طریق پیچ و مهره نیز می بایست بصورت اصولی و با رعایت استاندارد های گرید این پیچ و مهره ها صورت پذیرد. اغلب در اتصالات قطعات داخلی جرثقیل ها از پیچ آلن و اتصالات بیرونی و اتصال ترولی به سقف از طریق پیچ خشکه شش گوش صورت می پذیرد.

TEL : +98 21 66722022
Fax : +98 21 66760356
Email: info [at] maclift.ir
Web: www.maclift.ir

© Copy right 2023 | All ights Reserved | Mac Lift Corporation