پولیفت 0.8-6.3 تن ویتال

پولیفت 0.8-6.3 تن ویتال
ظرفیت وزنی : 0.8 - 6.3 تن |    نوع : زنجیری    
موجود | حداقل سفارش :  1
پولیفت دستی ویتال سری VR2 با ظرفیت لیفتینگ 0.8 الی 6.3 تن در 5 ظرفیت مختلف 0.8، 1، 1.6، 3.2، 6.3 تن و حداکثر ارتفاع لیفت برای کلیه ظرفیت ها 1.5 متر می باشد. پولیت ویال با ظرفیت 0.8 کیلوگرم دارای وزن 6.9 کیلوگرم و نیروی لازم برای لیفت حداکثر 147 نیوتن یا 15 کیلوگرم و سایز استاندارد زنجیر 6.3 میلیمتر می باشد. پولیفت ظرفیت 1.6 تن دارای وزن 9.7 کیلوگرم و توان لازم برای لیفت حداکثر ظرفیت برا 18 کیلوگرم یا 177 نیوتن می باشد. ضخامت زنجیر این پولیفت 7.1 میلیمتر می باشد.
پولیفت

TEL : +98 21 66722022
Fax : +98 21 66760356
Email: info [at] maclift.ir
Web: www.maclift.ir

© Copy right 2023 | All ights Reserved | Mac Lift Corporation