قلاب دانه گیر کروزبی

قلاب دانه گیر کروزبی
ظرفیت وزنی : 1 - 5 تن |    نوع : هوک    
موجود | حداقل سفارش :  1
قلاب دانه گیر کروزبی برای قفل کردن اتصال زنجیر و برای زنجیر ها با سایز دانه مختلف 8، 10 تا 16 موجود می باشند. قلاب دانه گیر کروزبی در دو شکل یاده و شاخدار تولید و موجود می باشد.
قلاب

TEL : +98 21 66722022
Fax : +98 21 66760356
Email: info [at] maclift.ir
Web: www.maclift.ir

© Copy right 2023 | All ights Reserved | Mac Lift Corporation