وینچ دستی 1800 پوندی

وینچ دستی 1800 پوندی
ظرفیت وزنی : 0.2 - 0.8 تن |    نوع : دستی    
موجود | حداقل سفارش :  1
وینچ های دستی در ضرفیت های بسیار پایینتری نسبت به وینچ های برقی الکتروموتوری تولید و عرضه میشوند و معمولا ضرفیت این وینچ ها از 5 تن فراتر نمیرود. وینچ دستی برند تایگر با ضرفیت وزنی 1800 پوند معادل 815 کیلوگرم عرضه شده است. در بازار برند های مختلفی برای وینچ های دستی وجود دارند که از نظر کارکرد تفاوت چندانی نمی کنند.
وینچ

TEL : +98 21 66722022
Fax : +98 21 66760356
Email: info [at] maclift.ir
Web: www.maclift.ir

© Copy right 2023 | All ights Reserved | Mac Lift Corporation