زنجیر جرثقیل سقفی

زنجیر جرثقیل سقفی
ظرفیت وزنی : تن |    نوع : فولادی    
موجود | حداقل سفارش :  
زنجیر جرثقیل سقفی همواره در دو گرید متفاوت یکی برای اتصال به بار همراه با قلاب و یکی زنجیر دستی در گرید پایینتر که برای گرداندن دنده اسپراکت مورد استفاده قرار میگیرد می باشند. استاندارد ها و ایمنی های مربوط به زنجیر جرثقیل سقفی بیشتر برای زنجیر فولادی اتصال به بار چه از لحاظ گرید، سایز، طول دانه ها و ضریب امنیتی تبیین میشوند. جرثقیل های سقفی دستی در رینج های مختلف از 250 کیلوگرم تا 25 تن و برقی نیز در رینج های مختلفی وجود دارند و از این رو زنجیر جرثقیل سقفی که به بار متصل میشود از جنس فولاد سخت در گرید های بالا G80, G100, G120 انتخاب میشود و طول و اطلاعات دانه این زنجیر نیز از اولویتهایی برخوردار است. انتخاب گرید مناسب زنجیر جرثقیل سقفی در طول عمر و امنیت استفاده اهمیت ویژه ای دارد و هر گونه سایش ایجاد شده در زنجیر جرثقیل سقفی موجب ایجاد صداهای نامتعارف در عملیات لیفتینگ خواد بود.
اتصالات جرثقیل سقفی

TEL : +98 21 66722022
Fax : +98 21 66760356
Email: info [at] maclift.ir
Web: www.maclift.ir

© Copy right 2023 | All ights Reserved | Mac Lift Corporation